III Cross Będzina 2024

Data: sobota, 19 maj 2024 / 07:00Mapa + kalendarza

Niepowtarzalna trasa, świetna atmosfera i prawdziwe sportowe emocje czekają na Was podczas wydarzenia biegowego,

które odbędzie się w naszym mieście już po raz trzeci pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego.

III Cross Będzina startuje 19 maja, trasa będzie przebiegać na terenie Rozkówki oraz Kamionki. Gwarantujemy świetną zabawę, znakomitą organizację i oczywiście atrakcyjne nagrody!

ZAPISY

I. ORGANIZATORZY

Biegowa Kuźnia,
Urząd Miasta Będzin (Wydział Promocji).

II. CEL

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowej oraz
 • prostej formy sportu i wypoczynku,
 • Promocja Biegowej Kuźni,
 • Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Będzina.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

Termin: 19 maja 2024 (niedziela),

Start biegu odbędzie się o godz.10:00, marsz NW wystartuje o godz.10:10,
park Rozkówka ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,

Meta biegu i marszu NW: park Rozkówka, ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,
Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenie dzielnicy Będzin- Grodziec.

Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu;
w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego.
Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania ruchem.

Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
Limit czasu biegu oraz marszu NW wynosi 120 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu oraz marszu NW zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parku Rozkówka, przy amfiteatrze:
– niedziela 19 maja 2024 r. w godz. 7.00 – 9.30

Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Program szczegółowy w dniu imprezy:

 • godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów,
 • godz. 9:30 – zamknięcie biura zawodów,
 • godz. 9:50 – powitanie zawodników na linii startu,
 • godz. 10:00 – start biegu,
 • godz. 10:10 – start marszu NW,
 • godz. 12:00 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu i marszu NW,
 • godz. 14:00 – zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO

Bieg i marsz NW ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2024 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu NW zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu od 7:00 do 9:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).

Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i marszu NW i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

Każdy uczestnik biegu i marszu NW musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatorów i służb porządkowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu i marszu NW.
Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Źródło
Ty już wiesz o tym wydarzeniu
Udostępnij informcję innym
Zapisz się na regionalny newsletter!
Eventy i wydarzenia wprost na email!

Kategorie

Patronite NaZagłębiu

Najnowsze wydarzenia

Top miesiąca

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Będzin Dąbrowa Górnicza Sosnowiec
Patronite