Dzień Dobry Pinky Mouse – widowisko muzyczne – PKZ Dąbrowa Górnicza

Data: piątek, 03 czerwiec 2023 / 17:00Dzień Dobry Pinky Mouse – widowisko muzyczne – PKZ Dąbrowa Górnicza
WWW Mapa + kalendarza

3 czerwca o 17:00 zapraszamy na muzyczne widowisko dla całej rodziny! Dzień Dobry Pinky Mouse z okazji Dnia Dziecka na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w wykonaniu aktorów Teatru Chorea z Łodzi w ramach pałacowego cyklu Duża Scena Mały Widz!

Przed Wami jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, najpiękniejsza, najcudowniejsza, najmilsza i najbardziej niesamowita… Różowa Mysz! Dlaczego różowa? Bo różowy, jej zdaniem, jest najpiękniejszy. Możecie na nią mówić Pinky Mouse!

Pinky Mouse ma wielu przyjaciół, śpiewa piosenki Nataszy Zylskiej, lubi liczyć dziury w serze, a jak się zezłości, to wszystko wyrzuca przez okno. Pinky Mouse Band to nowa formacja muzyczna, grająca bardzo skoczną, żywiołową muzykę dla Małych i Nieco Większych Poszukiwaczy Niezapomnianych Wrażeń. Na wydarzenie składa się kilkanaście piosenek inspirowanych swingiem, jazzem, polską piosenką rozrywkową z lat 50-tych i tradycją ludową.

To solidna porcja nowych dźwięków, które swoją intensywność zawdzięczają rozbudowanym instrumentarium i elektronicznym brzmieniom. Dobrą zabawę w towarzystwie szalonych myszek, wzbogacają również wystrzałowe kostiumy, bajeczna scenografia oraz niespodziewane zwroty akcji.

 • Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska
 • Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka
 • Ko­stiu­my: Anna Racz­kow­ska
 • Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski
 • Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski
 • Mu­zy­ka: Ola Shaya, Pin­ky Mo­use Band, mu­zy­ka lu­do­wa, He­inz Gietz
 • Tek­sty: Ola Shaya, Zbi­gniew Szta­ba, Pin­ky Mo­use Band, Aya Sed­dik
 • Pla­kat, gra­fi­ka: Fi­lip Ap­pel
 • Ilu­stra­cje wy­ko­rzy­sta­ne w kon­cer­cie: Ola Cie­ślak

Pin­ky Mo­use Band wy­stę­pu­je w skła­dzie:

 • Pin­ky Mo­use – Anna Ma­szew­ska
 • Chór Du­żych My­szek – Jo­an­na Chmie­lec­ka, Eli­na To­ne­va, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
 • Chór Ma­łych My­szek pod prze­wod­nic­twem Jo­an­ny Fi­lar­skiej – Wie­siek Ca­ban, Zo­sia Ca­ban, Ha­nia Da­łek, Staś Gi­nal­ski,
 • Ma­tyl­da Gór­ka, Lena Gru­żew­ska, Oli­wia Gru­żew­ska, Oli­wia Kuba, Mar­ta Kuba, Igna­cy Przedec­ki, Ma­ria Świa­to­pełk-Mir­
 • ska, Son­ja Shaya

Mysz­ki gra­ją­ce na in­stru­men­tach:

 • Klar­net, flet po­przecz­ny – To­masz Ro­do­wicz
 • Trąb­ka, in­stru­men­ty elek­tro, uku­le­le – Ma­ciej Ma­cia­szek
 • In­stru­men­ty per­ku­syj­ne – An­drzej Pejo Siecz­kow­ski
 • Kon­tra­bas – Ka­mil Guź­ni­czak
 • Pia­no – Jo­an­na Fi­lar­ska
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Źródło
Ty już wiesz o tym wydarzeniu
Udostępnij informcję innym
Zapisz się na regionalny newsletter!
Eventy i wydarzenia wprost na email!
W tym miejscu

Kategorie

Patronite NaZagłębiu

Najnowsze wydarzenia

Top miesiąca

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Będzin Dąbrowa Górnicza Sosnowiec
Patronite