XXIV Bieg Przedszkolaka Park Hallera Dąbrowa

Data: sobota, 14 wrzesień 2019 / 11:00XXIV Bieg Przedszkolaka Park Hallera Dąbrowa
Mapa + kalendarza

XXIV Bieg Przedszkolaka 14 września 2019 r., godz. 11:00 Park Hallera Dąbrowa

Zapraszamy na XXIV Bieg Przedszkolaka!
Cele imprezy:

 • upowszechnianie biegania wśród dzieci w wieku przedszkolnym, jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
 • rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
 • Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Trasa:
Trasa długości ok. 150 m wyznaczona parkowymi ścieżkami.
Uczestnictwo:

Uczestnikiem może być każde dziecko z roczników 2013, 2014, 2015, 2016, które posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych z ich numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji i trwania zawodów. Formularz dostępny w biurze zawodów.

Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

Zgłoszenia uczestników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 14 września 2019 roku w trakcie Festiwalu Ludzi Aktywnych na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej w godz. od 11.00 do 12.45.

Opłata startowa:

Zawody są całkowicie bezpłatne.

Nagrody:

Wszystkie dzieci kończące bieg zostaną uhonorowane pamiątkowym medalem lub dyplomem.
10. Pozostałe ustalenia

 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
 • Za bezpieczeństwo dzieci podczas całej imprezy odpowiedzialni są ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 • Nad zabezpieczeniem medycznym uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
 • Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
 • Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
 • Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.

Informujemy, że dane osobowe zawodników będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Pogoria Biega w celu realizacji umowy zawartej w regulaminie imprezy, do momentu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdy zawodnik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Źródło
Patronite NaZagłębiu
Ty już wiesz o tym wydarzeniu
Udostępnij informcję innym
Zapisz się na regionalny newsletter!
Eventy i wydarzenia wprost na email!

Kategorie

Najnowsze wydarzenia

Top miesiąca

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Będzin Dąbrowa Górnicza Sosnowiec
Patronite