Memoriał im. Jacka Kuronia Park Kuronia Sosnowiec

Start: piątek, 14 Czerwiec 2019

Strona www Dyskusja 0

Memoriał im. Jacka Kuronia 14 czerwca 2019 r., godz. 17:00 Park Kuronia Sosnowiec

Zapraszamy na Memoriał im. Jacka Kuronia, który zostanie uczczony wspólnym Biegiem!

1. Cel zawodów

 • Upamiętnienie Jacka Jana Kuronia ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie polskiego polityka, jednego z przywódców opozycji w okresie PRL, historyka, współzałożyciela KOR, dwukrotnego minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1989–2001 posła na Sejm, Kawalera Orderu Orła Białego.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja dzielnicy Kazimierz Górniczy.

2. Organizatorzy:

 • Urząd Miasta Sosnowca
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
 • Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy
 • Miejski Dom Kultury „Kazimierz”
 • Komisariat V Policji w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

3. Termin i miejsce zawodów :

 • 14 czerwca 2019 roku
 • Start biegu o godzinie 17:00 ul. Armii Krajowej (parking przy parku im Jacka Kuronia)
 • Start i meta usytuowana będzie na parkingu przy alei parkowej, znajdującej się przy mini zoo
 • Trasa przebiegać będzie alejkami parkowymi (nawierzchnie zróżnicowana, asfalt oraz drogi gruntowe – charakter biegu przełajowy)
 • Dystans wynosi 5.000 metrów (dwie pętle po 2.500 metrów) zgodnie z przedstawionym załącznikiem do regulaminu.
 • Limit czasu biegu wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

4. Program szczegółowy:

 • godzina 15:30 – otwarcie biura zawodów
 • godzina 16:30 – zamknięcie biura zawodów
 • godzina 16:50 – powitanie zawodników na linii startu
 • godzina 17:00 – start biegu
 • godzina 18:00 – zakończenie

5. Warunki uczestnictwa:

 • Bieg ma charakter otwarty. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
 • Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 12.06.2019 roku ukończyły 18 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu, zaś osoby w wieku 16-17 lat za pisemną zgoda opiekuna prawnego – załącznik nr 1.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 32, ul.Armii Krajowej 93 w Sosnowcu i czynne będzie w dniu zawodów w godz. od 15:30 do 16:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenia oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie – załącznik nr 2 (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 • Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 • Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom pozostającym pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników biegu zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 • Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • W ramach biegu każdy uczestnik zawodów ma zapewniony:
  * numer startowy z agrafkami,
  * medal – po ukończeniu biegu,
  * opiekę medyczną,
  * posiłek regeneracyjny.

6. Nagrody: Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.

7. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są w MDK Sosnowiec ul. Główna 19 lub mailowo: klub@mdk-kazimierz.pl (regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne pod linkiem)
 • W biegu obowiązuje limit zgłoszeń – 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 12.06.2019 r. o godz. 16:00
 • W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, e-mail, numer telefonu, miejscowość zamieszkania.
ŹródłoTy już wiesz o tym wydarzeniu
Udostępnij informcję innym
Skomentuj
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze wydarzenia

Top miesiąca

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Będzin Dąbrowa Górnicza Sosnowiec