Wydarzenia Na Zagłębiu

niedziela, 22 Lipiec 2018 / 10:30

Filmowe Poranki: Strażak Sam cz.3

Zapraszamy na porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – Filmowe Poranki: Strażak Sam cz.3.

W niedzielę 22 lipca o godzinie 10:30 zaprezentujemy zestaw bajek:

 • Morskie opowieści
 • Wielka urodzinowa bitwa
 • Szalone toczenie sera
 • Kto po cienkim lodzie stąpa
 • Norman czaruje

“Strażak Sam” to pełna humoru i ciepła animacja, której bohaterowie podbijają serca małych widzów na całym świecie. Tytułowy bohater, Strażak Sam, razem ze swoimi przyjaciółmi mieszka w urokliwym miasteczku Pontypandy. Codzienne życie toczy się tutaj bardzo spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Sam nie tylko gasi pożary, ale również pomaga mieszkańcom Pontypandy w rozwiązywaniu ich problemów.

Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają atrakcje w holach kin oraz konkursy i zabawy na sali kinowej.

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios odbywa się w co drugą niedzielę miesiąca we wszystkich kinach ogólnopolskiej sieci kin Helios, zawsze o godzinie 10:30. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczynają kilkunastominutowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Scenariusz wydarzenia:

 • zabawy i konkursy z animatorem [10-15 min]
 • projekcja – zestaw bajek lub film [50-60 min]

Specyfika seansu filmowego:

 • dźwięk ściszony w stosunku do standardowej głośności
 • pozostawione na cały seans przyciemnione światła na sali [półmrok]

Zaproszenia na seans

Dzięki uprzejmości Kina Helios w Dąbrowie Górniczej, mamy dla wa 1 podwójne zaproszenie na seans.

Na zgłoszenia czekamy do piątku, 20.07.2018 do godz. 19:00. Zwycięzcę poinformujemy e-mailowo.
Formularz konkursowy znajduje się na dole strony.

 

Źródło: http://www.helios.pl/

star_border Konkurs

Zadanie konkursowe

Wymyśl tytuł dla własnego z odcinków Strażaka Sama

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest GrupaPNS sp. z o.o. Roździeńskiego 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Dane zwycięzcy zostaną przekazane do Kina Helios w Dąbrowie Górniczej, Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane zostaną usunięte z systemu konkursowego po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs – Konkurs organizowany jest pod nazwą “Bilety NaZagłębiu”.

2. Organizator Konkursu – Grupa PNS sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Roździeńskiego 9 41-300, NIP: 629-246-73-10, REGON: 243324094, KRS: 0000475353.

3. Uczestnik Konkursu – każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej w zdolności do czynności prawnych posiadająca zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Czas trwania Konkursu – zgłoszenia są przyjmowane od 11-07-2018 do dnia 20-07-2018 do godz. 19:00.

5. Zadanie konkursowe – odpowiedź na zadanie: Wymyśl tytuł dla własnego z odcinków Strażaka Sama.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie konta w serwisie internetowym NaZaglebiu.pl,
 • poprawne wypełnienie formularza konkursowego,
 • pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu,
 • poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jedno zgłoszenie przez formularz konkursowy.

4. Zabrania się nieuczciwych praktyk – w tym, rejestracji fikcyjnych kont w celu zwiększenia szans na wygraną. Uczestnicy przyłapani na tego typu działaniach zostaną zdyskwalifikowani.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie i sposobie odbioru nagrody w ciągu 7 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:1 podwójne zaproszenie na omawiany seans do Kina Helios w Dąbrowie Górniczej.

2. Zwycięzcy zostaną wybrani w procedurze jednoetapowej.

3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez przedstawicieli Organizatora, w liczbie co najmniej 2 osób.

4. Zgłoszenia będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • poprawnego wykonania zadania konkursowego,
 • kreatywności,
 • pomysłowości.

§ 4 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagrody. 4. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności serwisu NaZaglebiu.pl znajdują się w Polityka Prywatności serwisu internetowego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

NaZaglebiu.pl

Jeśli szukasz informacji o nadchodzących wydarzeniach z terenu Będzin, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej - dobrze trafiłeś! Nazaglebiu.pl to seriws poświęcony gromadzeniu informacji o nadchodzacych eventach i imprezach w regionie.

NaZagłębiu - Wydarzenia i imprezy na Zagłębiu

NaZaglebiu.pl